Däcktryck­sö­ver­vak­ning?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

4Mås­te al­la nya bi­lar ha TPMS på däc­ken för att få god­känt vid be­sikt­ning­en?

Eva-Lill MOR­GAN: Nej. En­ligt EU-reg­ler mås­te nya bi­lar som tas i bruk ef­ter den 1 no­vem­ber 2014 ha ett däcktryck­sö­ver­vak­nings­sy­stem. Men Sve­ri­ge har valt att in­te in­fö­ra kra­vet i de na­tio­nel­la reg­ler som tar över när for­do­net ta­gits i bruk. Däcktryck­sö­ver­vak­nings­sy­stem (TPMS = Ti­re Pressu­re Mo­ni­to­ring Sy­stem) är där­med en fri­vil­lig sä­ker­hets­ut­rust­ning som in­te kon­trol­le­ras vid en kon­troll­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.