…och chas­si­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Var sit­ter chas­si­num­mer in­stan­sat på Dod­ge b200 1977? Ben­ny MOR­GAN: Var det in­stan­sa­de chas­si­num­ret sit­ter på Dod­ge B200 har jag inga upp­gif­ter om. Men på Dod­ge B300 av års­mo­dell 1977–1979 är det in­stan­sa­de chas­si­num­ret, en­ligt for­dons­tek­niskt da­ta, pla­ce­rat på en kon­sol väns­ter fram un­der in­ste­get till fö­rar­plat­sen. Chas­si­num­mer på en ori­gi­nalplåt sit­ter på in­stru­ment­brä­dans vänst­ra si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.