Var sit­ter ram­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

1Var ska ram­num­mer sit­ta på ­Ply­mouth Bel­ve­de­re -61? Mi­kael Hell­ström MOR­GAN: Chas­si­num­ret på Ply­mouth Bel­ve­de­re av års­mo­dell 1961 finns nor­malt en­dast på en ori­gi­nalplåt på dörr­stol­pen på bi­lens vänst­ra si­da. Krav på in­stan­sat chas­si­num­mer gäl­ler for­don av års­mo­dell 1969 el­ler se­na­re. Om det är så att ori­gi­nalplå­ten med chas­si­num­ret sak­nas mås­te du gö­ra en iden­ti­tets­ut­red­ning hos Larm­tjänst och där­ef­ter en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.