Då­ligt halv­ljus

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Ska man be­hö­va gö­ra en om­be­sikt­ning på bi­len om halv­lju­set hål­ler på att bli då­ligt?

Mvh Ca­ro­li­ne MOR­GAN: Kon­trol­len av halv­lju­set om­fat­tar funk­tion, fast­sätt­ning, ska­dor, färg, in­ställ­ning och an­tal. Funk­tions­kon­troll görs med strål­kas­tar­in­stru­ment och då be­döms ljus­bil­den färg, ljus­styr­ka och form. Om lju­set från halv­lju­set är på­tag­lig svagt blir halv­lju­set un­der­känt med krav på om­be­sikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.