Jag vill ha en en­kel bil

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

5Snart mås­te jag by­ta bil. Jag vill ha en väl­digt en­kel li­ten bil ut­an för myc­ket fi­nes­ser och med en van­lig nyc­kel ut­an fjärr. Det ska va­ra en en­kel ratt ut­an en mas­sa knap­par. Ve­var till si­doru­tor­na. Men än­då skap­ligt ny. Är det en kons­tig frå­ga? Men frå­gan är ju fri? Ano­nym JONAS: Hej. Oj! Tuff frå­ga. Känns som de fles­ta bi­lar i dag har bå­de el­his­sar och multi­funk­tions­rat­tar. Men att tip­sa om bi­lar är li­te ut­an­för mitt om­rå­de. Jag kan ba­ra re­kom­men­de­ra att ta en or­dent­lig titt i ser­vice­bo­ken och kanske t.o.m. lå­ta un­der­sö­ka bi­len in­nan köp (vid köp av be­gag­nad bil) och öns­ka dig lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.