Ol­je­lam­pan ly­ser

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

2Hej, när jag star­tar bi­len – en BMW 325 från 2005 – ly­ser ol­je­lam­pan ef­ter någ­ra se­kun­der, och den slock­nar igen ef­ter ca 10 se­kun­der. Vad kan det be­ro på? Tom­my JONAS: Hej Tom­my. An­ting­en så är det helt en­kelt ol­je­pum­pen som in­te byg­ger upp or­dent­ligt tryck i bör­jan (för jag ut­går från att du kon­trol­le­rat att ol­je­ni­vån är rätt!) el­ler så är det glapp i ol­je­trycks­kon­tak­ten. Kon­tak­ten (el­ler gi­va­ren om man så vill) är of­tast gans­ka bil­lig och kanske en bra sak att bör­ja med att tes­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.