Kan det va­ra ked­jan?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Äger en Golf 6 1.2 TSI 2011 års mo­dell, har gått 7 000 mil. Vid kall­start skram­lar det nå­gon se­kund om mo­torn. Se­dan går den hur fint som helst. Det kan hän­da att det in­te skram­lar alls på någ­ra da­gar. Vi miss­tän­ker att det kan va­ra kam­ked­jan men den var bytt vid 3 200 mil.

Lu­gi JONAS: Hej Lu­gi. Det lå­ter onek­li­gen, trots att ked­jan är bytt, att det är den som är be­kym­ret. Kon­tak­ta en verk­stad som kan hjäl­pa dig med en di­a­gnos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.