Tors­dag 25 feb­ru­a­ri 1

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här gis­sar vi ba­ra men Vol­vo bru­kar hål­la press­kon­fe­rens och be­rät­ta om sitt bok­slut vid den här ti­den på året. Volvos vd Håkan Samuelsson har re­dan vis­kat om att det blir väl­digt fi­na siff­ror och kanske, kanske får Vol­vo fi­ra en för­sälj­ning på fler än 500 000 bi­lar. Ett bra re­sul­tat ska ge Vol­vo musk­ler att sat­sa på den lil­la platt­for­men och en ny ge­ne­ra­tion små­bi­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.