Mån­dag 25 april 3

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Den sto­ra bil­sa­long­en i Ki­na öpp­nar i Pe­king – tror vi i al­la fall. Det är Ki­na vi pra­tar om och det finns li­te oli­ka upp­gif­ter om när bil­sa­long­en fak­tiskt öpp­nar och än­nu fär­re upp­gif­ter om när pres­sen släpps in. I vil­ket fall – för många till­ver­ka­re av­görs bilå­ret 2016 i Ki­na och för Vol­vo är det här årets all­ra vik­ti­gast mark­nads­fö­rings­till­fäl­le. Vol­vo mås­te lyc­kas i Ki­na 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.