Mån­dag 29 feb­ru­a­ri 2

Allt Om BILAR - - Rivstart -

På skott­da­gen är det dags. Då får vi ve­ta om Vol­vo vin­ner den pre­stige­fyll­da ti­teln Årets Bil 2016. Vol­vo är i fi­nal med XC90 och på ef­ter­mid­da­gen den 29 feb­ru­a­ri ska vin­na­ren an­non­se­ras vid en spe­ci­ell ce­re­mo­ni på bil­sa­long­en i Genève. Och det ha­de väl sut­tit fint med re­kord­vinst på tors­da­gen och så en Årets Bil-ti­tel någ­ra da­gar se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.