LANDRO­VER DISCO­VE­RY.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

LandRo­ver har byggt fle­ra av de mest upp­märk­sam­ma­de suv:ar­na se­nas­te åren. Nu har vi fång­at den LandRo­ver Disco­ve­ry som ska vi­sas till mo­dellå­ret 2017. Vi ser re­dan på den här kraf­tigt maske­ra­de bi­len att den blir mer fyr­kan­tig än ti­di­ga­re. Bi­len kom­mer att bli lät­ta­re tack va­re mer alu­mi­ni­um i ka­ros­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.