BMW 3-SE­RIE GT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det här kanske in­te är den mest väl­be­va­ra­de bil­hem­lig­he­ten – men än­då. Ef­ter att BMW för­ny­at sin 3-se­rie med en ny se­dan och en ny kom­bi un­der 2015 är tu­ren kom­men till GT-ver­sio­nen. Och även de bi­lar­na ska tes­tas. Det mesta av de­sign­för­änd­ring­ar­na vi sett på 3-se­rie ska nu pla­ce­ras i 3-se­rie GT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.