JEEP.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

En li­ten suv i c-klass-stor­lek – det vill sä­ga Golf-klass – det har Jeep på gång. Där­med ser de li­te klum­pi­ga Jeep Com­pass och Pat­ri­ot ut att ha gjort sitt. Bi­len blir en li­te ut­dra­gen ver­sion av Jeep Re­ne­ga­de. Driv­li­nan vän­tas bli en två­li­ters tur­bo som ska ar­be­ta till­sam­mans med en ni­oste­gad au­to­mat­lå­da. Nam­net på bi­len är än­nu in­te klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.