AU­DI RS4 AVANT.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ibland räc­ker in­te ens ma­ske­ring till. Den här bi­len kör­des runt i mörk­ret på vägar­na ut­an­för Nür­bur­gring och det ver­kar va­ra en helt van­lig Au­di S4 Avant. Men ske­net be­drar. Det här är en för­klädd Au­di RS4 Avant där vi bland an­nat no­te­rar myc­ket stör­re skär­mar vid hjul­hu­sen. Vi kom­mer att få se fler Au­di-kom­bi­sar tes­tas framö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.