PORSCHE PA­NA­ME­RA.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Porsche är mitt i en stor för­ny­el­se av sitt mo­dell­pro­gram och vi har den se­nas­te ti­den fått nju­ta av en rad ex­klu­si­va test­kör­ning­ar av bland an­nat fle­ra 911-mo­del­ler. Sto­ra Pa­na­me­ra ska ock­så frä­schas till. Det mesta av ma­ske­ring­en har fal­lit på de test­bi­lar som nu rul­lar. Allt pe­kar på pre­miär vid bil­sa­long­en i Genève i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.