LEX­US LF-LC COU­PE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

När Lex­us vi­sa­de sin LF-LC Cou­pe var det många som ro­pa­de ef­ter den pro­duk­tions­fär­di­ga bi­len. Och nu är den änt­li­gen ute på te­stupp­drag. Bi­len har fång­ats av ka­me­ran på Nür­bur­gring. Mo­torn vän­tas bli en V8 på fem li­ter samt en hy­brid-V6:a.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.