MER­CE­DES E-KLASS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är yt­ter­li­ga­re en stor ny­het un­der bilå­ret 2016 – nya Mer­ce­des E-klass. Bi­len vän­tas sät­ta en ny stan­dard för en stor pre­mi­um­bil vil­ket in­te minst blir vik­tigt för hur Vol­vo ska age­ra framö­ver. Nya E-klass blir en bil som res­ten av bil­värl­den mås­te för­hål­la sig till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.