AU­DI A5 CAB­RI­O­LET.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Au­di fick mas­sor av be­röm för cab­ri­o­let­ver­sio­nen av A5. Och här syns A5 cab­ri­o­let för mo­dellå­ret 2017. Det är de all­ra förs­ta bil­der­na på bi­len som vän­tas få pre­miär vid bil­sa­long­en i Pa­ris näs­ta höst. Bi­len ska byg­gas på den se­nas­te MLB-platt­for­men som bland an­nat be­ty­der mer alu­mi­ni­um med en för­mo­dad vikt­minsk­ning på drygt 100 kg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.