Rys­ka sta­ten stö­der med 2,3 mil­jar­der

Allt Om BILAR - - Alltombilar - JAN-ERIK BERG­GREN

Ny­bils­för­sälj­ning­en i Ryss­land ra­sar. Men den rys­ka re­ge­ring­en tän­ker hål­la bil­in­du­strin un­der ar­mar­na. Ett stöd­pa­ket för förs­ta halv­å­ret 2016 om­fat­tar he­la 2,3 mil­jar­der kro­nor. Den rys­ka re­ge­ring­en har in­fört en typ av skrot­pre­mie där de ger stöd till de som by­ter in en gam­mal bil mot en ny. Och re­ge­ring­en med­de­lar att de skju­ter till peng­ar för ett stöd även för förs­ta halv­å­ret 2016.

BENGT ISAKS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.