Omöj­ligt att tes­ta på an­nat sätt

Allt Om BILAR - - Brev -

Tyc­ker du det är he­der­ligt mot di­na lä­sa­re att skri­va det­ta och där­ef­ter ha VW UP (oav­sett mo­dell) överst? Du är in­te en­sam om att va­ra minst på grän­sen till ose­ri­ös (man kan in­klu­de­ra he­la grup­pen ”bil­jour­na­lis­ter”) när ni in­te gör skill­nad mel­lan ”mil­jö­vän­lig”, ”sä­ker” och ”5* i Eu­roN­CAP”. En mil­jö­vän­lig WV UP (oav­sett mo­dell) kla­rar sig ald­rig sä­ker­hets­mäs­sigt mot en Chrys­ler Voya­ger som både är en mil­jö­bov och ba­ra i en­sta­ka fall får 3* i Eu­roN­CAP. Vid en krock dom emel­lan blir det så att in­te för­rän den sista per­so­nen i VW:n dött dör den förs­ta i Chrys­lern (Or­sak: stor­lek, vikt, ener­gi).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.