Sätt på vin­ter­däc­ken i tid

Allt Om BILAR - - Brev -

Står det in­te i la­gen att vin­ter­däck skall va­ra på bi­len se­nast 1 dec om vin­ter­väg­lag rå­der. Det be­ty­der att man får kö­ra ut­an vin­ter­däck om det in­te är halt. Po­li­sen har av­gö­ran­det.

JAN-ERIK:

Gö­ran

Japp, så är det. Men som jag ock­så skrev i ar­ti­keln så råd­de det i al­la fall då i det när­mas­te vin­ter­väg­lag i he­la lan­det. Det kan fry­sa på rätt snabbt ef­ter den 1 de­cem­ber så mitt råd är att se till att vin­ter­däc­ken är på i god tid fö­re det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.