Strå­lan­de be­tyg

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET FINNS EN del sä­ker­hets­ut­rust­ning som stan­dard här, som till ex­em­pel tio krock­kud­dar, an­tisladd och bromsas­si­stent. I pa­ke­tet Lex­us Sa­fe­ty Sy­stem Plus finns ad­ap­tiv fart­hål­la­re och ak­tivt krock­skydds­sy­stem som in­ne­hål­ler fot­gäng­ar­skydd upp till 30 km/ h. RX fick strå­lan­de be­tyg av Eu­ro Ncap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.