Känns tung i kur­vor­na

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET ÄR EN be­hag­lig upp­le­vel­se att re­sa i en Lex­us RX – men det är var­ken ro­ligt el­ler spe­ci­ellt spän­nan­de. Bi­len är mjuk och käns­lan i styr­ning­en är ne­u­tral. I kur­vor upp­le­ver jag bi­len som tung, det finns dock ing­et att an­mär­ka på när det gäl­ler väge­gen­ska­per­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.