Myc­ket som är ro­ligt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN JAG PROV­KÖR är en F Sport och är myc­ket väl­ut­rus­tad ut­an att man be­hö­ver be­ta­la nå­got ex­tra alls. Sto­ra skär­mar, kli­matan­lägg­ning, lju­dan­lägg­ning, skinn­kläd­sel och myc­ket an­nat ro­ligt. Det finns ock­så mer go­dis som till­val, den fan­tas­tis­ka ste­re­on från Mark Le­vin­son till ex­em­pel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.