Star­ka­re och snå­la­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HYBRIDRIVLINAN I NYA Lex­us RX450h är i grun­den sam­ma som i den ut­gå­en­de ge­ne­ra­tio­nen av mo­del­len. Den har dock för­fi­nats och har bli­vit både star­ka­re och snå­la­re. Den sex­cy­lind­ri­ga mo­torn job­bar fint ihop med el­drif­ten och bi­drar till bra kom­fort. To­talt 313 häs­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.