Märk­li­ga pro­por­tio­ner

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ÖVER­HÄNG­ET I FRAM är stort, det ser ut som att nå­gon rå­kat mon­te­ra fram­ax­eln för långt bak. De­sig­nen ser dock kan­tig och kax­ig ut och den får verk­li­gen Lex­us att stic­ka ut. Om man sen gil­lar det här ut­se­en­det är en an­nan sak. Själv tyc­ker jag att den är snygg, men att pro­por­tio­ner­na ser li­te märk­li­ga ut i vis­sa vinklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.