Snyggt och pryd­ligt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

LEX­US HAR BYGGT en fin in­red­ning. Det är snyggt och pryd­ligt och käns­lan av kom­pro­misslös kva­li­tet är på­tag­lig här. Upp­le­vel­sen är ombonad och luf­tig på en och sam­ma gång. Al­la ma­te­ri­al upp­levs som på­kos­ta­de och varen­da de­talj är ge­di­get gjord. Inga stö­ran­de miss­ljud här in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.