Sak­nar funk­tio­ner

Allt Om BILAR - - Provkörning -

NI MINNS KANSKE att Re­nault La­gu­na var förs­ta bil som fick fem stjär­nor av Eu­roN­CAP. Men den ti­den är för­bi. Här sak­nar vi fil­kör­nings­as­si­stent och Re­naults tolk­ning av au­tobroms är att den ska fun­ge­ra i far­ter mel­lan 30-140 km/ tim. Var­för in­te från 0 och upp­åt? Var­för in­te all­tid i kö­si­tu­a­tio­ner?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.