Snyggt och pryd­ligt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR HAR RE­NAULT sat­sat på en stor bild­skärm och en yta som är li­te lik Vol­vo XC90 i mit­ten. Än­då in­te helt kva­li­tets­fullt med någ­ra väl sto­ra hård­plast­de­tal­jer. Vis­sa de­tal­jer an­das kva­li­tet me­dan and­ra är li­te bil­li­ga­re. Ing­en tyd­lig ord­ning el­ler lin­je. Märk­lig pla­ce­ring av fart­hål­lar­knap­pen vid mitt­kon­sol­len bakom hand­brom­sen. Re­nault blan­dar och ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.