Väl­digt hög last­trös­kel

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET DRÖJ­DE IN­NAN jag hit­ta­de den lil­la lil­la knap­pen som öpp­nar ba­ga­geluc­kan. Ett re­la­tivt stort in­kast och där in­ne he­la 602 li­ter. Över 1000 li­ter när bak­sto­lar­na har fällts ner. Kom­bin kom­mer att las­ta mind­re men kan för­stås ta last av en an­nan typ.

Opel In­sig­nia.

Kia Op­ti­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.