Bra pris och ga­ran­ti­er

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI HAR ÄN­NU in­te sett någ­ra pri­ser för Sve­ri­ge, men om vi tit­tar på Re­naults ti­di­ga­re priss­tra­te­gi och på pri­ser­na för Re­nault Espa­ce så kan vi räk­na med kon­kur­rens­kraf­ti­ga pri­ser och ett lågt för­månsvär­de. Ga­ran­ti­er­na är ock­så bland de bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.