Job­bat med fron­ten

Allt Om BILAR - - Provkörning -

RE­NAULT HAR JOB­BAT myc­ket med fron­ten och mo­tor­hu­ven för att ge Ta­lis­man nå­gon form av per­son­lig­het. Men det är lätt att se lik­he­ter­na mel­lan oli­ka bi­lar av den här ty­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.