Räk­nar med fem stjär­nor

Allt Om BILAR - - Provkörning -

AU­TOBROMS MED igen­kän­ning av fot­gäng­a­re till­sam­mans med en bra ba­lan­se­rad fi­las­si­stent och både la­ser och ka­me­ra för att ska­pa en smart ad­ap­tiv fart­hål­la­re. Kia räk­nar med fem stjär­nor av Eu­roN­CAP. Men vi be­hö­ver se testet för att se ex­akt hur bra sy­ste­men fun­ge­rar för att ge yt­ter­li­ga­re en ge­ting.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.