Bäs­ta från Kia hit­tills

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TRE OLI­KA KÖRLÄ­GEN – eco, nor­mal och sport – hjäl­per till att op­ti­me­ra styr­ning, väx­ellå­da och chas­si och Op­ti­ma chas­sit är väl­digt bra ba­lan­se­rat. Styr­ning­en di­stinkt och di­rekt. Me­ra lätt­styrd än ti­di­ga­re ut­an att bli ving­lig. La­gom hård fjäd­ring. Bäs­ta kör­upp­le­vel­sen från Kia hit­tills.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.