Bra ut­rym­me i he­la bi­len

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VÄL­DIGT BRA ut­rym­men och i al­la fall i fram­sä­tet en tyst och trev­lig bil. Ett dovt ljud från mo­tor och väg­ba­na hörs i bak­grun­den, här finns ut­rym­me för för­bätt­ring. I bak­sä­tet blir väg­lju­det hög­re och bak­re hjul­hu­sen bor­de iso­le­rats bätt­re. Pa­no­ra­ma­tak är stan­dard vil­ket ger en ljus ku­pé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.