Pre­mi­um in­vän­digt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

JÄM­FÖRT MED UT­SI­DAN har Kia verk­li­gen lyc­kats få ­pre­mi­um­käns­la i in­red­ning­en. En tyd­li­ga lay­out av in­stru­men­ten med dis­play­er ovan­för mitt­lin­jen och enk­la och tyd­li­ga klus­ter av knap­par på ned­re hal­van. Snyg­ga ma­te­ri­al och fin fi­nish. Finns någ­ra de­tal­jer att för­bätt­ra. Fi­nas­te bi­len från Asi­en hit­tills.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.