At­trak­tiv som tjäns­te­bil

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PRI­SER­NA I SVE­RI­GE är när det här skrivs in­te kla­ra men Ki­as ab­so­lu­ta mål­sätt­ning är att den väl­ut­rus­ta­de bi­len ska lig­ga un­der det ma­gis­ka 7,5 bas­belopp – allt­så cir­ka 340 000 kro­nor. Där­med blir det här en at­trak­tiv tjäns­te­bil. Sju års ny­bils­ga­ran­ti är ock­så en klar för­del för plån­bo­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.