Kun­de va­rit smar­ta­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BA­GA­GELUC­KAN KUN­DE GJORTS smar­ta­re. Den öpp­nas au­to­ma­tiskt, men det finns ing­en el­mo­tor som öpp­nar el­ler stäng­er den åt dig. Och in­kas­tet är väl li­tet även för att va­ra en se­dan. Bak­re rygg­stö­den kan fäl­las men hå­let in till ku­pén blir li­tet. Vi hop­pas att kom­bin ut­nytt­jar ut­rym­met bätt­re.

Maz­da6. Volks­wa­gen Pas­sat.

Toyo­ta Avensis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.