Tryg­ga väge­gen­ska­per

Allt Om BILAR - - Provkörning -

PORSCHE CAY­MAN KROCKTESTAS in­te av Eu­ro Ncap. Och det sak­nas en hel del mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem som till ex­e­mo­pel au­tobroms. Mo­del­len får dock stort plus för de myc­ket tryg­ga väge­gen­ska­per­na och de ef­fek­ti­va brom­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.