Out­lan­der PHEV

Allt Om BILAR - - Allt Om -

STOR­SÄL­JA­RE I EU­RO­PA. Det är in­te ba­ra i Sve­ri­ge som Mitsubishi Out­lan­der PHEV bli­vit ett po­pu­lärt bil­val. Så här ser för­sälj­nings­siff­ror­na ut i någ­ra av de and­ra län­der­na i Eu­ro­pa där Out­lan­der PHEV pas­se­rat 50 000 sål­da bi­lar se­dan star­ten 2013. Out­lan­der PHEV står för he­la 15 pro­cent av Mitsubishis to­ta­la för­sälj­ning i Eu­ro­pa.

OUT­LAN­DER PHEV – TOPP 5 I EU­RO­PA 1. Ne­der­län­der­na mer än 20 350 bi­lar. 2. Stor­bri­tan­ni­en mer än 16 300. 3. Sve­ri­ge mer än 5 670. 4. Nor­ge mer än 3 800. 5. Tyskland mer än 3 030.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.