PLUS:

Allt Om BILAR - - Beg-bil -

+ KÖR­GLÄD­JE. Man ska in­te in­bil­la sig att Country­man är li­ka di­rekt och kvick som Coo­per, men det här är en ro­lig bil att kö­ra. + IN­TE­RI­ÖR. De de­sig­ners som gjor­de in­si­dan på den här bi­len tilläts va­ra både kre­a­ti­va och lek­ful­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.