Rost­skyd­det var in­te det bäs­ta

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Brit­tis­ka Ford ha­de sto­ra för­hopp­ning­ar på den här mo­del­len som ha­de fle­ra avan­ce­ra­de tek­nis­ka lös­ning­ar, men de svens­ka bil­kö­par­na var svår­flir­ta­de. To­talt kom det ba­ra ett hund­ra­tal bi­lar till Sve­ri­ge, varav fle­ra an­vän­des som po­lis­bi­lar. Bi­lar­nas rostskydd var in­te det bäs­ta och snart skro­ta­des i stort sett samt­li­ga ut. Fi­na ex­em­plar av ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner av Ford Zep­hyr bru­kar bju­das ut för cir­ka 30 000 kro­nor.

Ford Zep­hyr an­vän­des som flykt­bil i ac­tion­fil­men Slee­ping Dogs från 1977.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.