Kar­ros­sen blev be­tyd­ligt stör­re

Allt Om BILAR - - Klassikern -

Den fjär­de ge­ne­ra­tio­nen av Ford Zep­hyr var helt ny­kon­stru­e­rad och ha­de ing­et ge­men­samt med de ti­di­ga­re stor­säl­jar­na. Ka­ros­sen var be­tyd­ligt stör­re sam­ti­digt som den ha­de in­di­vi­du­ell hjulupphängning och skiv­brom­sar runt om. Nya V6-mo­to­rer­na lyf­tes in för att ge bi­len en mer ex­klu­siv prä­gel sam­ti­digt som man lan­se­ra­de ny­mo­dig­he­ter som att pla­ce­ra re­serv­hju­let framför mo­torn. Ford Zep­hyr Mk IV till­ver­ka­des mel­lan 1966 och 1972.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.