10. Tre smar­ta le­a­sing­val

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

En po­pu­lär li­ten bil som hål­ler ihop även i mo­tor­vägs­fart. En­ligt Volks­wa­gens sajt går det att få en väl­ut­rus­tad Up för 1671 kro­nor per må­nad – ex­klu­si­ve moms. Tror jag. För VW:s sajt är in­te helt glas­klar. Saj­ten le­a­se­on­li­ne.se har bra er­bju­dan­den just nu. Bland dem Qashqai – en stor och bra bil till rik­tigt låg må­nads­kost­nad. Pri­set 3095 kro­nor per må­nad gäl­ler i och för sig li­ten ben­sin­mo­tor, men fun­kar om du kör lugnt på mo­tor­vä­gen.

Rik­tigt bra och fin bil för svens­ka för­hål­lan­den. En­ligt Volvo­saj­ten ska to­talpri­set bli 3270 kro­nor mer må­nad för en V40 D2 och stäm­mer det pri­set är det bra. Vol­vo hän­vi­sar vi­da­re till när­mas­te hand­la­re så det blir till att för­hand­la fram pri­set där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.