2. Se upp för gam­la bi­lar

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Det är rätt fräckt – men vi har no­te­rat att det här och där fö­re­kom­mer er­bju­dan­den på ut­gå­en­de mo­del­ler. Och det är till ex­em­pel skill­nad på en Opel Ast­ra mo­dellår 2015 och en med mo­dellår 2016. Stor skill­nad. Bil­fö­re­ta­gen är in­te så no­gräk­na­de när de er­bju­der ut­gå­en­de mo­del­ler till de som vill kö­pa en bil och de ver­kar va­ra än­nu fräc­ka­re till pri­vat­le­a­sing­kun­der. Här gäl­ler det verk­li­gen att se upp så att du in­te tving­as be­ta­la li­ka myc­ket för en klart säm­re bil än för den nya och mo­der­na­re. Enklast är att goog­la bil­mo­del­len och lä­sa på när det är mo­dell­skif­te på gång. Och kom ihåg att all­tid frå­ga hand­la­ren vil­ket mo­dellår det är på bi­len al­ter­na­tivt när bi­len är byggd. Års­mo­dell en­ligt re­gi­stre­rings­be­vi­set är ty­värr in­te till nå­gon hjälp alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.