5. Tillägg­s­tjäns­ter

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Att ta hand om vin­ter­däc­ken är den kanske mest po­pu­lä­ra tillägg­s­tjäns­ten som bil­fö­re­ta­gen tjä­nar myc­ket peng­ar på. Här kan du jäm­fö­ra rakt av med pri­set för pri­va­ta så kal­la­de däck­ho­tell. Det finns ock­så extratjäns­ter gäl­lan­de service och un­der­håll och vad som in­går i ser­vicen. Här är det lätt att gå bort sig och be­ta­la all­de­les för myc­ket för tjäns­ter som du kan gö­ra själv el­ler be­ta­la and­ra för att gö­ra. Läs det finstil­ta och kom ihåg att jäm­fö­ra sam­ma ty­per av tjäns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.