8. Hy­bri­der dy­ra­re

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Ladd­hy­bri­der och hy­bri­der har bli­vit po­pu­lä­ra tjäns­te­bi­lar på grund av si­na lå­ga för­månsvär­den. Men ladd­hy­bri­der­na är dy­ra i in­köp och där­med blir de ock­så dy­ra att pri­vat­lea­sa. Här finns in­te alls sam­ma ra­batt­sy­stem som för tjäns­te­bi­lar­na. Så ska du pri­vat­lea­sa en ladd­hy­brid gäl­ler det att du räk­nar på mil­kost­na­den och när det lö­nar sig, tro­li­gen be­hö­ver du ock­så kö­ra myc­ket på el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.