6. Of­ta ex­klu­si­ve moms

Allt Om BILAR - - Privatleasing -

Många bil­fö­re­tag lis­tar si­na er­bju­dan­den på hem­si­dor­na men of­ta blan­dar de ihop pri­vat­le­a­sing med er­bju­dan­den om le­a­sing för fö­re­tag. Trots att du väl­jer pri­vat­köp el­ler pri­vat­le­a­sing är det van­ligt att pri­ser­na står är ex­klu­si­ve moms. Det här gör det än­nu svå­ra­re att jäm­fö­ra oli­ka till­ver­ka­re med varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.