Var sit­ter chas­si­num­ret?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Jag har en Dod­ge Aspen 77:a som jag just fått en 2:a på – stan­sat ram­num­mer. Var sit­ter det på en så­dan? Bilprovningen viss­te in­te var de skul­le le­ta.

Jer­ry MOR­GAN: Var det in­stan­sa­de chas­si­num­ret sit­ter på Dod­ge Aspen av års­mo­dell 1977 har jag inga säk­ra upp­gif­ter om. Men på de Dod­ge Aspen av års­mo­dell 1976 som är in­för­da till Sve­ri­ge av ge­ne­ra­la­gen­ten ska det in­stan­sa­de chas­si­num­ret, en­ligt for­dons­tek­niskt da­ta, va­ra pla­ce­rat un­der bak­sä­tets sitt­dy­na på hö­ger si­da. Chas­si­num­mer på en ori­gi­nalplåt ska en­ligt tek­nis­ka sit­ta på in­stru­ment­brä­dans vänst­ra si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.