Vil­ken stor­lek?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

5Jag be­hö­ver hjälp an­gå­en­de chas­si­num­mer. Jag är äga­re till en Chev­ro­let Caprice 91 och vill ve­ta vil­ken stor­lek chas­si­num­mer har på just min bil. Vi var på bilprovningen och chas­si­num­mer på min bil är svårav­läst. Har jag rätt att det mås­te va­ra 7 mm? Ag­ni­esz­ka Mar­ci­ni­ak MOR­GAN: Ja, det stäm­mer att höj­den på bok­stä­ver och siff­ror på den pri­mä­ra iden­ti­fi­e­rings­märk­ning­en (in­stan­sat chas­si­num­mer) ska va­ra minst 7 mm. Un­dan­tag finns för bi­lar och släp­vag­nar av 1981 el­ler ti­di­ga­re års­mo­dell där höj­den får mins­kas till 4 mm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.